Küreselleşmenin Girişimciler Üzerindeki Etkisi
22 Mayıs 2019

Girişimciler, yerel olarak hayatta kalabilmek için küresel düşünmelidir. En küçük "ebeveyn" mağazası bile yurtdışında üretilen ürünleri satabilir ve bu mağaza da İnternet üzerinden diğer ülkelerdeki müşterilere satış yapabilir. Bütün bu birbirine bağlılık, bir ülkenin ekonomisinde sorun yaşandığında domino etkisi yaratır. Bu ülkede ihracat düşebilir ve satın almada kullandıkları ürünler ve hammaddeler olmadan girişimciler bırakılabilir. Günümüzde girişimcilik, dünya çapındaki eğilimlere ayak uydurmak demektir.

Yerel Avantajlar
Uluslararası zincirler bir mahallede dükkân kurabilir ve piyasayı düşük fiyatlarla yakalayabilir. Genellikle bunu, yurtdışında ucuz işgücü kullanarak ve düşük kâr marjında ürün satarak başarırlar. Bir girişimci olarak, yine de savaşabilirsiniz. Yerel olarak sahip olunan mağazalar, büyük zincirlerin sağlamadığı ürünler sunabilir. Örneğin, bir restoran, büyük restoran zincirlerinin sağlayamadığı yerel yemekler sunabilir. Bir butik giyim mağazası, yerel olarak tasarlanan ve üretilen giysileri satabilir. Küresel satın alma güçlerini kullanmak için, büyük zincirler yerel lezzetler alıp satamaz.

Global Avantajlar
Küçük işletmeler küresel olarak rekabet edebilir çünkü yerel olarak üretilen ürünleri İnternet üzerinden satabilirler. Deniz taşımacılığı şirketleri, dünyadaki ülkelere paket nakliyesi sunarak küçük işletmeleri rutin olarak desteklemektedir. Buna ek olarak, küçük işletme sahipleri denizaşırı pazarlardan satış için ürünler satın alabilir, böylece bir zamanlar sadece global şirketler için ayrılan fiyat avantajını kazanırlar. Küçük işletmeler, doların yerel para biriminden daha değerli olduğu ülkelerde alım yaparken elverişli döviz kurlarından da yararlanır.

Uyarlanabilirlik Hızı
Küçük ölçekli şirketler dünya pazarlarına büyük şirketler kadar kolay erişebildiklerinden, işletme potansiyelini ölçmek için yeni ölçüm artık büyüklük değildir. Şimdi önemli olan hızdır. Küçük işletmeler yerel ve küresel eğilimlere hızlı bir şekilde adapte olabilirler çünkü büyük şirketlerden daha küçük bir bürokrasiye sahiptirler. Tek bir girişimci bir trend belirleyebilir, ürün sipariş edebilir veya hizmet yaratabilir ve daha büyük şirketler konuyla ilgili toplantılarını tamamlamadan önce bu trendden yararlanabilir.

Korsanlık
Küresel pazarlar küresel standartlar getirmedi. Bazı ülkeler korsanlığı azaltmak için çok az şey yapar ve bir girişimci, telif hakkı veya patent koruması olsa bile, kendisini ürünlerin ucuz taklitleriyle savaşırken bulabilir. Küresel topraklarla rekabetin artması beklenirken, marka hırsızlığı sadece bir rekabet değildir. Üstelik yenilikçiliği ve risk almayı da temsil etmez. Günümüzde girişimciler, yeniliklerini sadece yasal olarak korumak için değil, fikri mülkiyet yasalarının uluslararası olarak uygulanmasını desteklemek için her türlü önlemi almak zorundadır.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner