TASARRUFA GİDİN
Personel maliyetleri
Eğer düşük vasıflı çalışanların sayısı en düşük seviyede tutulursa ve personel kısa bir süre içinde geçici olarak kısa bir süre sonra işe alınırsa personel maliyetleri de düşük tutulabilir.Bir iş giysisi tedarikçisinin yöneticisi şöyle diyor:
“Her zaman, kısa süreli ihtiyaçların olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde doldurabileceğiniz depo veya veri girişi gibi düşük beceri alanlarına kaynak ayırma konusunda tasarrufutavsiye ederim”
Enerji Tasarrufu
Şirketlere, evlerde olduğu gibi, işyerinde de enerji tasarrufu bilincinde olmalarını teşvik edilmeli.


Lojistik Nedir?
Lojistik, nakliye ve depolama ile ilgili taktiksel kararlarla sınırlı değildir. Pazarın bir şirketin ürünlerini desteklemede lojistiğin tam bir rol oynamasını sağlayan yeteneklerin yerine getirilmesi için daha uzun vadeli kararlar gereklidir.
02 Ocak 2019


İşe devamsızlık, elemanın kasıtlı olarak işe gelmemesi ve bunu bir alışkanlık haline getirmesidir. Bazı durumlarda elemanın hak ettiği izinleri dışında işe gelmemek için geçerli bir mazereti olabilir (hastalık vb.
14 Aralık 2018


Firmanın pazarda yer edinebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için sahip olması gereken unsurlar bellidir. Bunlar; hizmet kalitesi, fiyat, bilinirlik, markalaşma, çeşit, ürün/fayda oranı, fiyat/fayda oranı, pazarda hangi farkla yer aldığı vb.
22 Kasım 2018


Çalışan verimliliğini sağlama ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç, hiçbir işyerinin görmezden gelemeyeceği bir gerçektir. Eğer bir işletmeyi yönetiyorsanız, sıradan ve rutin olanı yapmaktan uzak durmak isteyeceksiniz.
22 Kasım 2018


Hiçbir işletme sahibi kritik elemanını kaybetmek istemez. Özellikle küçük bir ekiple çalışıyorsanız ve bu ekip içinde dikkatle seçilmiş ve önemli nitelikler kazanmış bir elemanınızı kaybetmeniz söz konusuysa.
20 Kasım 2018


Geçenlerde internette, sosyal medyada yaygınca paylaşılan bir anekdotla karşılaştım. Beni oldukça düşündürdü.
19 Ekim 2018


En iyi bildiği işi yapmak üzere ticaret hayatına başlayan patron ticari yaşamı boyunca bunu en iyi şekilde yapmaktadır. Görünen ve bilinen gerçek şu ki patron bir ürünü üretmeyi bilmektedir ve bunu ticarileştirmek ister.
27 Eylül 2018


Bir KOBİ’de zekanın tek kaynağı patronsa, küçük bir işletmeden bahsediyoruzdur!
Söz konusu işletme fiziken ve mali olarak büyümüş olabilir, ancak soru şu ki, bu “büyük işletme” acaba gelişmiş bir işletme midir?
Eğer bir işletme büyürken; işletme içi gerginlik ve stres, kişilere bağımlılık, finansal borçluluk ve finansman giderleri, büyümeye paralel hatalar, müşteri memnuniyetsizliği, fiziki yatırımlar oransal olarak artıyor fakat marka, know-how, yönetim sistemi gibi “soyut demirbaşlar” artmıyorsa, patron daha mutsuzsa, büyümüş ancak gelişememiş bir işletmeden bahsediyoruz demektir.
KOBİ’lerde büyümeyi gelişmeye dönüştüren temel faktör işletme zekasıdır.
27 Eylül 2018


Barclaycard'da Ürün Direktörlüğü görevini sürdüren Fraud ve Güvenlik Direktörü David Jeffrey, çevrimiçi ortamda güvende kalmak isteyen KOBİ'lere önemli bir tavsiyede bulundular.
Siber zorbalığa ve siber sahtekarlığa karşı önlem alma, her küçük işletme için hayati önem taşımaktadır.
31 Temmuz 2018


İş planı hazırlama, girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma sürecidir. İş planı ise bu sürecin sonuçlarını veya çıktılarını yansıtan yazılı dokümandır.


Ülkemizde ve tüm dünyada girişimcilik ve küçük işletmelerin önemi giderek artmakta ve bu yönde geliştirilen politikalar hükümetlerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomiye canlılık katan bu işletmeler rekabet ortamını da canlandırmakta, yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmakta, teknolojik yeniliklere ekonomik boyut kazandırmakta, yeni pazarlar oluşturmakta ve istihdam imkânları yaratmaktadır.


Kendi işinizi kurmaya karar verdiğiniz zaman; önünüzde bazı seçenekler mevcuttur:Mevcut bir işletmeyi devralabilir veya bu işletmeye ortak olabilirsiniz.
Yeni bir işletme kurabilirsiniz.


YANLIŞ GÖRSEL SEÇİMİGörsellik içeren reklamların daha çok dikkat çektiği herkesçe bilinen bir gerçek. Fakat yanlış görsel seçimi bu kuralı tam tersine işletebilir.
21 Şubat 2018


MOBİL APLİKASYONLARA DÖNÜŞÜMEskiden web’de sörf yapmak diye bir tabir vardı. Günümüzde pek çok internet kullanıcısı artık web sitelerinde değil telefonlarına önceden indirdikleri mobil uygulamalar arasında geçiş yapıyorlar.
16 Şubat 2018


TASARIMLA ÖNE ÇIKINSizinle aynı sektörde hizmet veren bütün rakiplerinizin firmalarını inceleyin. Hepsinin artı ve eksi yönlerini çıkartıp not edin.
16 Şubat 2018


Kıvraklık; yani biraz dinamizm biraz atletlik. Şirketinizin ihtiyacı olan da aslında bu.
30 Ocak 2018


Hem kişisel yaşantımızda hem de meslek hayatımızda başarılı ve mutlu olabilmek, iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı gerektirir. Bu kural, küçük ya da büyük, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için de geçerlidir.
09 Kasım 2017


Arama Motoru Optimizasyonu web sitelerinin arama motorlarında ön sıralarda yer alabilmesi için arama motorlarının belirlediği kriterlere uygun hale getirilmesi işlemidir. Arama motorlarının sürekli güncellenen kriterleri sebebiyle tek seferde uygulandığı zaman mutlak başarı kazandıran bir işlemden ziyade süreklilik isteyen süreçler bütünüdür.
17 Ekim 2017


Patent; herhangi bir buluşun uygulama alanında kullanma ve sahipliğinin hangi şahsa ya da firmaya ait olduğunu gösteren devlet tarafından onaylanmış resmi belgedir.Bir buluşun patentinin alınması için benzerinin olmadığını ve yenilikçi olduğunu ispatlamış olması gereklidir.
25 Eylül 2017


21. yüzyılın, insanların güncel hayatlarındaki en büyük etkisi ne oldu diye sorsak gitgide yaygınlaşan dijitalleşme diye yanıt vermek yanlış olmaz.
25 Eylül 2017


Avrupa Birliği, Türkiye’ye 2002 yılından beri AB tam üyeliği yolunda gerekli düzenlemeler ve uyum çalışmaları için mali destek veriyor. Bu kapsamda ülkemize bugüne kadar farklı programlar altında 10 milyar Euro’yu aşan bir bütçe aktarılmış ve çok farklı sektörlerde fark yaratan projeler hayata geçirilmiş bulunuyor.
25 Eylül 2017


Bugünlerde kime sorsanız bir projesi var!
- Bir tatil kasabasında kahve dükkânı açıp emekli olma projesi
- Apartman balkonlarını kapatıp ısı kaybını önleme projesi
- İlkokul öğrencilerine verilen dönem projeleri…

Peki, ülkemizde biraz fazla geniş kapsamlı kullanılmakta olan bu kelime aslında ne anlama geliyor? Akla gelen her fikir bir proje midir mesela? Değerlendirelim.

Türkçe “Proje” sözcüğü köken olarak Latince “Projectum” ismi ve “Prociere” fiilleriyle ilişkilendiriliyor.
25 Eylül 2017


Son yıllarda tüm dünyada krizlerle ve dalgalanmalarla sarsılan ekonomilerde tek başına bir küçük işletme olmak, tabiri caizse fırtınalı denizde küçük bir kayık olmaktan farksız. Bir yandan ülkedeki politik ve dolayısıyla ekonomik değişkenlere iş boyutunda ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da küreselleşme ve yeni teknolojilerle artan rekabetin getirdiği risklerle boğuşmak gerçekten zor.
25 Eylül 2017


‘Dünyada KOBİ’lerin İş yaratma ve İstihdama Katkıları’
Yalnız ülkemizde değil dünyanın her yerinde küçük işletmeler, sayı itibarıyla büyük işletmelerden çok daha fazla yer tutmaktadır. Öte yandan küçük firmaların ekonomiye katkılarının kendi boylarından çok büyük olduğu gerçeği son yıllardaki araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.
25 Eylül 2017


Küreselleşme ve Kümelenme…
Küreselleşme, genel olarak sınırların önemsizleşmesi, tüm dünyanın bütünleşmesi, bilgi, para ve mal piyasalarının entegrasyonu anlamlarına gelir. Küreselleşmenin yalnız ekonomik boyutu değil, siyasal ve kültürel boyutları da bulunmaktadır.
20 Kasım 2017


Hangi kaynağa bakarsanız bakın şu kalıplaşmış cümle ile mutlaka karşılaşırsınız: “KOBİ’ler ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarıdır!”. Bu cümle belki her yerde kullanılıyor ve kalıplaşmış gibi gözüküyor olabilir, ancak kesinlikle doğru bir cümledir.
20 Kasım 2017


Müşteriler, haklı ya da haksız nedenlere bağlı olarak zaman zaman sinirli ve saldırgan davranış gösterebilirler. Bu her girişimcinin karşılaşabileceği bir durumdur.
20 Kasım 2017


Proje kelimesi Latince “projectum” ve Yunanca “pro iacere” kelimelerinden kaynaklanmakta ve “eylemin öncesinde olan” anlamına gelmektedir. Bu kelime anlamı bile çok şey ifade etmektedir.
20 Kasım 2017