Patent; herhangi bir buluşun uygulama alanında kullanma ve sahipliğinin hangi şahsa ya da firmaya ait olduğunu gösteren devlet tarafından onaylanmış resmi belgedir.Bir buluşun patentinin alınması için benzerinin olmadığını ve yenilikçi olduğunu ispatlamış olması gereklidir.
25 Eylül 2017


21. yüzyılın, insanların güncel hayatlarındaki en büyük etkisi ne oldu diye sorsak gitgide yaygınlaşan dijitalleşme diye yanıt vermek yanlış olmaz.
25 Eylül 2017


Avrupa Birliği, Türkiye’ye 2002 yılından beri AB tam üyeliği yolunda gerekli düzenlemeler ve uyum çalışmaları için mali destek veriyor. Bu kapsamda ülkemize bugüne kadar farklı programlar altında 10 milyar Euro’yu aşan bir bütçe aktarılmış ve çok farklı sektörlerde fark yaratan projeler hayata geçirilmiş bulunuyor.
25 Eylül 2017


Bugünlerde kime sorsanız bir projesi var!
- Bir tatil kasabasında kahve dükkânı açıp emekli olma projesi
- Apartman balkonlarını kapatıp ısı kaybını önleme projesi
- İlkokul öğrencilerine verilen dönem projeleri…

Peki, ülkemizde biraz fazla geniş kapsamlı kullanılmakta olan bu kelime aslında ne anlama geliyor? Akla gelen her fikir bir proje midir mesela? Değerlendirelim.

Türkçe “Proje” sözcüğü köken olarak Latince “Projectum” ismi ve “Prociere” fiilleriyle ilişkilendiriliyor.
25 Eylül 2017


Son yıllarda tüm dünyada krizlerle ve dalgalanmalarla sarsılan ekonomilerde tek başına bir küçük işletme olmak, tabiri caizse fırtınalı denizde küçük bir kayık olmaktan farksız. Bir yandan ülkedeki politik ve dolayısıyla ekonomik değişkenlere iş boyutunda ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da küreselleşme ve yeni teknolojilerle artan rekabetin getirdiği risklerle boğuşmak gerçekten zor.
25 Eylül 2017


‘Dünyada KOBİ’lerin İş yaratma ve İstihdama Katkıları’
Yalnız ülkemizde değil dünyanın her yerinde küçük işletmeler, sayı itibarıyla büyük işletmelerden çok daha fazla yer tutmaktadır. Öte yandan küçük firmaların ekonomiye katkılarının kendi boylarından çok büyük olduğu gerçeği son yıllardaki araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.
25 Eylül 2017