En iyi bildiği işi yapmak üzere ticaret hayatına başlayan patron ticari yaşamı boyunca bunu en iyi şekilde yapmaktadır. Görünen ve bilinen gerçek şu ki patron bir ürünü üretmeyi bilmektedir ve bunu ticarileştirmek ister.
27 Eylül 2018


Bir KOBİ’de zekanın tek kaynağı patronsa, küçük bir işletmeden bahsediyoruzdur!
Söz konusu işletme fiziken ve mali olarak büyümüş olabilir, ancak soru şu ki, bu “büyük işletme” acaba gelişmiş bir işletme midir?
Eğer bir işletme büyürken; işletme içi gerginlik ve stres, kişilere bağımlılık, finansal borçluluk ve finansman giderleri, büyümeye paralel hatalar, müşteri memnuniyetsizliği, fiziki yatırımlar oransal olarak artıyor fakat marka, know-how, yönetim sistemi gibi “soyut demirbaşlar” artmıyorsa, patron daha mutsuzsa, büyümüş ancak gelişememiş bir işletmeden bahsediyoruz demektir.
KOBİ’lerde büyümeyi gelişmeye dönüştüren temel faktör işletme zekasıdır.
27 Eylül 2018