Günümüzde üretim sektörü aynı anda binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeler, ulaşım kolaylıkları ve iletişimin geldiği nokta bu gelişmişlik seviyesinin en önemli etkenleridir.


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik alanında ve B2C pazarında en çok satış yapılan ürünlerin başında; cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gelmektedir.
 
Cep Telefonları
 
Hayatımızın iletişim odağı haline gelmiş ürün olan cep telefonları, şimdi hemen hemen her bireyin vazgeçilmezi olmuştur.


Ekonomilerdeki dalgalanmalar her sektörü kendi içinde geriye götürecektir. Belirsizlik veya negatif belirlilik sektörün kendi içindeki istikrarını düşürecek, sektörel kararlılığın önüne geçecektir.


Günümüzde rekabetin artması, yabancı şirketlerin varlığı ve şirketlerin kurumsallaşamaması gibi nedenler işletmelerin devamlılığına etki etmektedir. Kurumsallaşma, üretimde kalite, nitelikli iş gücü gibi faktörler sektörler arasında rekabeti artırmaktadır.


Konkordato, İcra ve İflas kanununda düzenlenen alacaklı kişileri koruyan bir müessesedir. İcra ve İflas kanununda yapılan değişiklikler ile iflasın ertelenmesi hükümleri kaldırılarak konkordato hükümleri daha geniş düzenlenmiştir.


Sanayi Sitelerinin Kuruluş Nedenleri
Buharlı makinelerin 18. yüzyılda İngiltere’de icadıyla Sanayi Devrimi başlamış oldu.


Endüstriyel tasarım; sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir kavram olmakla birlikte bir ürünün tamamen ya da kısmen renk, biçim, şekil, doku gibi insan duyularının algılayabildiği çeşitli özelliklerle süslenmesi ile ortaya çıkan görünümdür.
Endüstriyel tasarım günümüzde ürünlerin satışında rekabet aracı olarak kullanılmaktadır.


Gıda, hayatın önemli bir parçasıdır bu yüzden yetiştirilme, işlenme ve aktarılma şekli gelişmeye değerdir. Gıda endüstrisi dünya genelinde gıda ürünleri ve hizmetlerinin tedarik edilmesi, tüketimi ve ikmaliyle ilgili karmaşık bir faaliyet ağını kapsamaktadır.


Bilindiği üzere mali yükü üstlenen ve bu konuda yatırım yapan kişi yatırımcı olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcı; yatırımı yapmadan önce muhakkak yaptığı yatırımın ne olduğunu, kısa vadeli getirilerini, uzun vadeli getirilerini, kâr marjını, karşılaşılabilecek riskleri, vs.