Hem kişisel yaşantımızda hem de meslek hayatımızda başarılı ve mutlu olabilmek, iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı gerektirir. Bu kural, küçük ya da büyük, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için de geçerlidir.
09 Kasım 2017


Küreselleşme ve Kümelenme…
Küreselleşme, genel olarak sınırların önemsizleşmesi, tüm dünyanın bütünleşmesi, bilgi, para ve mal piyasalarının entegrasyonu anlamlarına gelir. Küreselleşmenin yalnız ekonomik boyutu değil, siyasal ve kültürel boyutları da bulunmaktadır.
20 Kasım 2017


Hangi kaynağa bakarsanız bakın şu kalıplaşmış cümle ile mutlaka karşılaşırsınız: “KOBİ’ler ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarıdır!”. Bu cümle belki her yerde kullanılıyor ve kalıplaşmış gibi gözüküyor olabilir, ancak kesinlikle doğru bir cümledir.
20 Kasım 2017


Müşteriler, haklı ya da haksız nedenlere bağlı olarak zaman zaman sinirli ve saldırgan davranış gösterebilirler. Bu her girişimcinin karşılaşabileceği bir durumdur.
20 Kasım 2017


Proje kelimesi Latince “projectum” ve Yunanca “pro iacere” kelimelerinden kaynaklanmakta ve “eylemin öncesinde olan” anlamına gelmektedir. Bu kelime anlamı bile çok şey ifade etmektedir.
20 Kasım 2017