Firmanın pazarda yer edinebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için sahip olması gereken unsurlar bellidir. Bunlar; hizmet kalitesi, fiyat, bilinirlik, markalaşma, çeşit, ürün/fayda oranı, fiyat/fayda oranı, pazarda hangi farkla yer aldığı vb.
22 Kasım 2018


Çalışan verimliliğini sağlama ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç, hiçbir işyerinin görmezden gelemeyeceği bir gerçektir. Eğer bir işletmeyi yönetiyorsanız, sıradan ve rutin olanı yapmaktan uzak durmak isteyeceksiniz.
22 Kasım 2018


Hiçbir işletme sahibi kritik elemanını kaybetmek istemez. Özellikle küçük bir ekiple çalışıyorsanız ve bu ekip içinde dikkatle seçilmiş ve önemli nitelikler kazanmış bir elemanınızı kaybetmeniz söz konusuysa.
20 Kasım 2018