Bir pazarlama kampanyası sizi yalnızca doğru fırsatlarla ilişkilendirmekle kalmaz, aynı zamanda herkesin şirketiniz, ürününüz veya hizmetiniz hakkında konuşmasını sağlar. Tabii bunun gerçekleşmesi, pazarlama kampanyanızı uygun şekilde geliştirilip doğru biçimde uygulamanız ile doğru orantılıdır.


Marka Stratejisi Nedir?Marka, bir logo veya şirket adından daha fazlasıdır. Markanız, insanların sizin hakkınızda söylediklerinin, mevcut müşterilerin veya potansiyel müşterilerin işinizle ilgili algılarını ve kuruluşunuzu bir bütün olarak nasıl tanımladıklarının bir bütünüdür.


Pazara yeni girmiş bir KOBİ için, işletmesinin günden güne büyümesini izlemek her zaman çok memnuniyet vericidir.
Bununla birlikte, küçük bir işletme olarak büyümek her zaman kesin değildir.


Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP) Nedir?
KDV iadelerinde etkinliğin artırılması ve haksız iadenin engellenmesi temel amacı doğrultusunda, veri ambarında yer alan bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması suretiyle, işlemleri devam eden ve sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin anlık olarak izlenmesine ve raporlanmasına imkân veren, KDV iadelerinin doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik olarak mükellef, vergi dairesi, talep türü ve şekli, talep tutarı ve diğer bir takım kriterleri içeren, riski sayısal olarak ölçebilen, aynı zamanda son kullanıcı tarafından belirlenecek kriterlere göre analiz yapılmasına imkân veren Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP) bir risk analiz ve denetim uygulaması olarak geliştirilmiştir. Risk odaklı denetim anlayışı ile ortaya konulan bu yeni sistemde, Program aracılığıyla belirlenen yüksek riskli iade talepleri, ilgili personel tarafından da değerlendirildikten sonra, gerekli görülen talepler incelemeye sevk edilmesi için bağlı oldukları il vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa gönderilmektedir.


KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi Nedir?
KDVİRA Sistemi, Ocak 2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini, İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsamaktadır.
KDVİRA Sistemi, iadeyi yapan personelin sorgulamalar için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak iadenin denetimine yönelik çalışmasını, yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten kurtarılmasını, iade-mahsup işlemlerine hız kazandırılmasını, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesini ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.


E-ticaret, sipariş gönderimi ve stok kontrolü ile ilgili çeşitli konular ortaya koyar. Çevrimiçi alışveriş yapanların %25’inin, mağazadaki stok sorunlardan dolayı alışveriş sepetlerini sildikleri ortaya çıktı.


Pazarlama konusunda yaptığı çalışmalarla “pazarlamanın babası” olarak ün kazanan Philip Kotler’e göre pazarlama “hedeflenen pazardaki ihtiyaçları karşılamak için gerekli değer önerisini keşfetmek, hedef kitleye sunmak ve kâr elde etmektir. Bir bilim ve sanat alanı olarak pazarlama, karşılanmamış ihtiyaçları ve arzuları keşfeder, pazarın büyüklüğünü ve kâr potansiyelini tanımlar, en uygun müşteri segmentlerini belirler ve uygun ürün ve hizmetleri tanıtımını ve sunumunu yapar.


Birçok küçük işletme markalaşma çabasına girmeyerek büyük hata yapmaktadır. Bunun en temel nedeni, kendilerini bir marka olarak görmemeleri ve kendilerinden bir marka yaratamayacaklarına dair önyargılarıdır.


Teknoloji, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için hem bir nimettir hem de bir bela olabilir. Bazı teknolojiler KOBİ'lerin verimliliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda büyük bir mali yük olabilir.


Bir pazarlama planı, küçük işletmeniz veya ürününüzü tanıtmak için temel hedeflerinizi ve stratejilerinizi belirler. Ancak pazarlama çabası başladıktan sonra, işletme sahipleri genellikle planın beklenmedik durumları kapsadığına inanmak suretiyle pazarlamayı ihmal ederler.


Pazarlama, pazar ile işletme arasındaki sınırda işlem yapar, eşleştirme, uyarlama işlevi gerçekleştirir, arz ile talep dengesi oluşturur. Bu nedenle, her türlü pazarlamanın kendi bagajında, piyasa ile işletme arasındaki ideoloji üzerinde temel bir etkiye sahip olan ilişki modeli vardır.


Bazı işletmeler için, telif hakkı alınmış eserlerin, ses kayıtlarının, yayınların veya performansların kullanılması günlük iş faaliyetlerinin merkezi bir parçası olabilir. Bu durum radyo istasyonları, yayınevleri, kütüphaneler, mağazalar veya gece kulüpleri için geçerli olabilir.


5. KONUŞMA YOLUYLA İŞLETMEYE PAZARLAMA
Teknoloji yoluyla etkileşim, yüz yüze satışın yerine geçmiştir.


Forbes'e göre, B2B alım sürecinin ve oyuncuların değiştiği üç durum vardır:
B2B satın alma kararlarının çoğunluğu çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
B2B satın alımları binlerce yıl daha fazla yapılacaktır.


Bir pazarlama stratejisi geliştirmek, uzun vadeli iş başarısı için temelleri atmanızı sağlar. Onun yardımıyla iş, mal veya hizmetlerin gelişimi için stratejik yönleri açıkça belirleyebilirsiniz.


Organizasyon stratejisi geliştirme genellikle bir navigasyon haritası üzerine deniz veya hava yolu döşenmesiyle karşılaştırılır: düz çizgiler, öngörülebilir odak noktaları. Fakat gerçekte, örgütün gelişimi tanıdık olmayan ve oldukça engebeli arazide keşif hareketine çok daha yakındır; Bu şartlar altında, herhangi bir kesin plan anlamsızdır, çok daha önemli olan esneklik, dikkat, hızlı cevap verebilme ve "yön duygusu" gibi kavramlardır.


Vergi Usul Kanunu 23600 nolu UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 5. Maddeye göre Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1 inci maddesi ile bu Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re ’sen veya idarece tarih ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlardan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığı) yetkili kılınmıştır.


İthalat Rejimiİthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.


Bu serimizde belirli aralıklarla KDV genel tebliği ve KOBİ’lere etkilerini anlatacağız.
Tebliğ’de yer alan bütün detayları parça parça incelemeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılmış tebliği sizlerle yararlı bilgi olarak paylaşıyoruz.