İş planı hazırlama, girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma sürecidir. İş planı ise bu sürecin sonuçlarını veya çıktılarını yansıtan yazılı dokümandır.


Ülkemizde ve tüm dünyada girişimcilik ve küçük işletmelerin önemi giderek artmakta ve bu yönde geliştirilen politikalar hükümetlerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomiye canlılık katan bu işletmeler rekabet ortamını da canlandırmakta, yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmakta, teknolojik yeniliklere ekonomik boyut kazandırmakta, yeni pazarlar oluşturmakta ve istihdam imkânları yaratmaktadır.


Kendi işinizi kurmaya karar verdiğiniz zaman; önünüzde bazı seçenekler mevcuttur:Mevcut bir işletmeyi devralabilir veya bu işletmeye ortak olabilirsiniz.
Yeni bir işletme kurabilirsiniz.