Her şey karışık! Çalışanların istekleri ve müşterileri ile olan ilişkilerindeki karanlık psikolojileri karışıyor… Bu karışıklığı çözmeniz gerekiyor, bir şekilde hizmet sektöründe pazarlamanın tüm yönlerini sıralamanız gerekiyor, aksi halde nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Pazarlama karması 7P denilen en ünlü, fakat aynı zamanda pratikte en yararsız fikirle başlayacağız.


Hizmet pazarı, sanayi ürünleri pazarından daha erken ortaya çıkmış, hizmetlere katılanların hepsini memnun etmesine izin vermiştir. Örneğin, eski Rusya'da insanlar geçimlik tarım çiftçiliğinde yaşadılar, yani kendi ürettikleri mallarla kendilerini besledi ve giydirdiler ve yalnızca yan hizmetlerini satın aldılar.


YouTube Pazarlama İstatistikleri71) YouTube , dünya çapında tercih edilen sosyal medya pazarlaması biçimidir. Tüm tüketicilerin % 83'ü bunu tercih ediyor.


Instagram Pazarlama İstatistikleriInstagram hızla en popüler sosyal medya sitelerinden biri haline geliyor. Kullanıcı sayıları söz konusu olduğunda sadece Facebook’un gerisinde kaldığı görülüyor, ancak bu hızla değişiyor.


Pinterest Pazarlama İstatistikleri
Pinterest göz ardı edilme eğiliminde olan platformlardan biri. Pazarlamacılar, panoların çok fazla anlamı olmayan rastgele imgelerle dolu olduğunu düşünüyorlar.


Twitter Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri7) 2018'de Twitter, dijital yayıncılık şirketlerinden biri olarak kabul edildi. Bu, pazardan büyük bir paya sahip olduğu ve çok sayıda potansiyel (ve mevcut) müşteriye ulaşmanıza izin verdiği anlamına gelir.


İçinde olduğumuz 2019 yılına baktığımızda, geleneksel pazarlamanın sosyal medya ile başa baş gittiğini söylemek yanlış olmaz.
Üstelik, sosyal medya hala büyüyor ve popülerliğinin zirvesine bile ulaşmadı.


TASARRUFA GİDİN
Personel maliyetleri
Eğer düşük vasıflı çalışanların sayısı en düşük seviyede tutulursa ve personel kısa bir süre içinde geçici olarak kısa bir süre sonra işe alınırsa personel maliyetleri de düşük tutulabilir.Bir iş giysisi tedarikçisinin yöneticisi şöyle diyor:
“Her zaman, kısa süreli ihtiyaçların olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde doldurabileceğiniz depo veya veri girişi gibi düşük beceri alanlarına kaynak ayırma konusunda tasarrufutavsiye ederim”
Enerji Tasarrufu
Şirketlere, evlerde olduğu gibi, işyerinde de enerji tasarrufu bilincinde olmalarını teşvik edilmeli.


Lojistik Nedir?
Lojistik, nakliye ve depolama ile ilgili taktiksel kararlarla sınırlı değildir. Pazarın bir şirketin ürünlerini desteklemede lojistiğin tam bir rol oynamasını sağlayan yeteneklerin yerine getirilmesi için daha uzun vadeli kararlar gereklidir.
02 Ocak 2019