Mersin Arkeoloji Müzesi
18 Ekim 2017

7.465 m2’lik kapalı alanı olan Müze’de, eserlerin sergilendiği salonların yanında Geçici Sergi Salonları, çocuklar için Arkeopark Uygulama Alanları, Kütüphane, Hediyelik Eşya Satış Yeri, Kafeterya gibi sosyal alanlar da yer almaktadır. 1.435 adet eser sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında Anadolu’nun en eski yerleşim yerleri arasında olan Yumuktepe ve Gözlükule Kazıları’ndan çıkarılan kalıntılar bulunmaktadır. 21.yy’a yakışır şekilde Modern Müzecilik anlayışıyla yapılmıştır.