MÜKELLEF BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?
31 Mayıs 2019

Mükellef Bilgi Sistemi bilgi teknolojilerinden faydalanılmak suretiyle, mükelleflerin, vergi mevzuat ve uygulamaları karşısındaki uyum seviyelerini ölçen, değerlendiren ve raporlayan bir sistemdir. Bu sistem ile uyumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalara yön verilmesi ve bu şekilde vergi mevzuat ve uygulamalarına gönüllü uyumun mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Sistemle, mükelleflerin sicil kayıtları, beyanname, ödeme ve beyan gibi vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirip getirmedikleri analiz edilerek, uyum bozukluklarının aylık dönemler itibarıyla ölçülmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Vergi mevzuatı çerçevesinde matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle oluşturulan uyum kriterlerini kullanarak, mükelleflerin uyum seviyesini ölçen, ölçüm sonuçlarını görselleştiren ve tüm sonuçları uygulama birimlerine raporlayan bir yapıda oluşturulan bu Sistem ile yapılacak gönüllü uyum çalışmalarında vergi dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Sistemde, vergi idaresinin her bir uygulama birimlerini sorumlu oldukları mükelleflerini tanıyabileceği ve durumlarını değerlendirerek vergisel işlemi yönlendirebileceği özel raporlama ekranları yer almaktadır.
Mükellef Bilgi Sisteminin kapsamına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca kendilerine mükellefiyet tesis edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Sistem bünyesinde mükelleflerin ekonomik açıdan ülke ekonomisine katkıları, istihdam yaratma kapasiteleri, ödediği vergi miktarı gibi birtakım kriterler dikkate alınarak ekonomik büyüklük profilleri belirlenirken; sicil, beyanname, ödeme ve performans olmak üzere 4 farklı kategoride oluşturulan 2017 yılında sisteme ilave edilen yeni kriterler ile 185’e yakın farklı kriter ile mükelleflerin mali uyum durumları ölçülmektedir.

Mükellef Bilgi Sistemi kapsamında proje tasarımı, uyum kriter gruplarının ve uyum kriterlerinin oluşturulması, mükellef analizine uygun tablo ve grafiklerin tasarımı, bilgisayar yazılımı ve ekran tasarımı, sistemin kullanımına dair kılavuz çalışmaları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili istatistiksel çalışmalar da akademisyen desteği alınarak tamamlanmış olup, Sistem 2017 yılı Temmuz ayından itibaren test ortamında merkez ve taşra teşkilatında görev yapan müdür ve üzeri personelin kullanımına açılmıştır.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: GTİB

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner