ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
07 Ağustos 2019

AMAÇ VE KAPSAM

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşların ülkemize çekilerek Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesini ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasını sağlamak.

DESTEK KALEMLERİ
a) Personel giderleri,
b) Danışmanlık giderleri,
c) Genel giderler,
d) Başvuru öncesi destek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Büyük İşletme*
KOBİ*
*Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

DESTEK ÖZELLİKLERİ
Destek Türü
Hibe
Destek Miktarı
10.000.000 TL (1 yıl için)
• Ar-Ge Laboratuvar Bütçesinin % 75’i

Başvuru Dönemi
Sürekli

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: KOSGEB