PAZARLAMA HİZMETLERİ NEDEN ÜRÜN PAZARLAMASINDAN DAHA ZOR?
28 Ocak 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Hizmet pazarı, sanayi ürünleri pazarından daha erken ortaya çıkmış, hizmetlere katılanların hepsini memnun etmesine izin vermiştir. Örneğin, eski Rusya'da insanlar geçimlik tarım çiftçiliğinde yaşadılar, yani kendi ürettikleri mallarla kendilerini besledi ve giydirdiler ve yalnızca yan hizmetlerini satın aldılar. Örneğin: Vikinglerin ekiplerini bölgelerini korumaya davet etti.

Ancak pazarlamanın, yalnızca 20. yüzyılın başında, seri üretimin zafer kazandığı ve tüm zihinlerin tam olarak üretim alanıyla meşgul olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, pazarlama başlangıçta emtia piyasalarında uzmanlaşmış, özel olarak üretime uygun yöntemler ve kurallar geliştirmiştir. Ancak, 20. yüzyılın sonlarına doğru durum değişti - 60'lı yılların sonunda hizmet sektörünün dünya cirosu madencilik, tarım ve üretim alanındaki ciroyu aştı. Hizmetlerin daha fazla dikkat gerektirmesi, pazarlama halkına bir işaretti ve ürün pazarlamaya aşina olan uzmanlar teorilerinin yeterli olmadığını keşfettiler, pazarlama alanında daha önce görünmeyen faktörler vardı. Pazarlama hizmetlerinin daha zor olduğuna karar verdiler.

Basitçe, hizmet sektöründe, pazarlamanın tam anlamıyla bir disiplin haline gelmesi nedeniyle, ürün pazarlamasının aksine, burada sadece üreticinin isteklerini ve eylemlerini değil aynı zamanda tüketicinin isteklerini ve eylemlerini, personelin psikolojisini de dikkate almak gerekir. Hizmet endüstrisi sayesinde pazarlamanın şu anda gerçek insanların kafasında olup bitenler hakkında çok fazla düşündüğü ve sadece bazı soyut pazarlarda olup bitenler hakkında çok düşündüğü. Psikoloji, açık bir biçimde ekonomi bilimine girdi ve teorisyenler bundan pek hoşlanmadı.

Hizmet sektöründe psikoloji her şeyi bozuyor

Peki, bir hizmetin geleneksel pazarlama açısından bir üründen farkı nedir? Dört farklılığın üçünün psikolojik bir niteliği vardır, çünkü tüketicinin hizmeti nasıl algıladığı hakkında konuşurlar:

  • Anlaşılmazlık
  • Homojen olmama
  • Üretim ve tüketimin eşzamanlılığı
  • Depolanamazlık

Hizmet işletmeleri için tipik sorunlar

Standartları belirlemek ve hizmet kalitesini kontrol etmek zordur.
Yeni hizmeti kontrol etmek ve özünü tüketicilere aktarmak zordur.
Gerekli personel motivasyonu seviyesini korumak zordur.
Pazarlama, üretim ve personel yönetimi alanındaki çabaları koordine etmek zordur.
Bir fiyat politikası oluşturmak zordur.
Birleştirilmiş kurallar ile bireysel çalışanların bireysel özellikleri ile bireysel tüketicilerin özel gereksinimleri arasında bir denge bulmak zordur.
Hizmet sektöründe pazarlama başarısı, işin birçok yönüne - ve üretimin kesin organizasyonuna ve personel ile yetkin çalışmalara bağlıdır. Ancak gerçek şu ki, aynı yasalar mal üreten işletmeler için de geçerlidir.

Hayal kırıklığı yaratan sonuç

Hizmet sektörü sayesinde, pazarlama sonunda tüketicileri yüzsüz bir gri kütle olarak görmeyi bıraktı ve işletme personeli bir konveyör makinesinin çarkları gibiydi. Bugün, başka birini daha iyi anlayabilenler kazanacak. Örneğin: tüketici mi yoksa çalışan mı? Ancak, çalışanların kişisel deneyimlerinin kafa karıştırıcı kargaşası, tüketici duyarlılığı ve üretim gereklilikleri ile başa çıkmak için, pazarlama için önemli olan tüm yönleri bir araya getirecek anlamlı, sistematik bir pazarlama yaklaşımına ihtiyaç vardır.
Geleneksel pazarlama, böyle bir stratejinin geliştirilmesini hafifçe kolaylaştıran bir şema sunar - bu 7P pazarlama karması olarak adlandırılır. Sonraki makalelerimizde 7P’den de bahsedeceğiz.