KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 27 Mart 2018 günü 26 Nuts Düzey 2 bölge merkezinde eş zamanlı olarak “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Belirlenmesi Çalıştayları” düzenlenmiştir (Tablo 1 Çalıştay Yapılan 26 Nuts Düzey 2 Bölge Merkezi Ve Görüşülen İller Tablosu ).

KOBİGEL Programının 2018 yılı proje teklif çağrısının temasının; “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Desteklenmesi” olması planlanmaktadır.
26 Nisan 2018


ANADOLU'DA EKONOMİ BULUŞMALARI (AEB) DEVLET DESTEĞİ ÇALIŞTAYI ANKET DEĞERLENDİRMESİ Dr. Onur ÇOKGÖR, A.
05 Mart 2018


GEM Araştırma Programı, London Business School ve Babson College tarafından 1999 yılında başlatılan bir inisiyatif olup, katılımcı ülkelerde girişimcilik düzeyinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmakta ve girişimcilik faaliyeti ile ülkelerin kalkınmışlık düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 1999 yılında 10 olan katılımcı ülke sayısı 2016 yılında 65’e yükselmiştir.
07 Aralık 2017