SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİ
26 Şubat 2019

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmeleri üretime başladıktan sonra 2 ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolup sicil belgesi alma zorunluluğu vardır.
Elektronik ortamda başvuru yapılıyor ve gerekli evrak işlemleri de Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Üretim yapılan her yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekir. Her işletme adına düzenlenen sicil belgeleri iki yılda bir yenilenir.

Sanayi Sicil Kanununda 7033 sayılı kanunun 3. Maddesine göre yazılım ve bilişim teknolojileri şirketleri de sanayici sayılıyor. Dolayısıyla aynı başvuruyu yapmaları gerekiyor.

Unutmayın!

• Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

• Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.

• Kanunun 2, 4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

• Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

• Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi: https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi İşletmeler için Bilgi Kılavuzu: https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/MailAttachments/GirisimciKlavuz(il%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri)....


Sanayi Sicil Belgesinin Sağladığı Faydalar

1. Sanayi Sicil Belgesi olan aboneler yaklaşık %20 daha az elektrik faturası öderler.
2. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV terkin veya iade edilir.
3. Kamu İhale Kanunundan faydalanılarak yerli istekliler için daha avantajlı olunur.
4. Dolaylı olarak iş imkânı oluşturulur.
5. Kamu kurum ve kuruluşlardan finansal veya yönetsel destek alınabilir.

Kaynak:

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-15.htm
  http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/10/10061.php

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner