SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)
07 Ağustos 2019

AMAÇ VE KAPSAM

Ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni ürün/üretim yöntemi geliştirilmesi ve mevcut üründe/üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını içeren projeleri desteklemek. Üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılmasını sağlamak.

DESTEK KALEMLERİ

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,
d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
e) Personel giderleri,
f) Proje kurum hissesi,
g) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Büyük İşletme
KOBİ

DESTEK ÖZELLİKLERİ
Destek Türü
Hibe
Destek Miktarı
Uluslararası proje bütçesi
• Mikro %85
• Küçük %80
• Orta %75
• Büyük %65

Başvuru Dönemi
Çağrılı + Sürekli

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: KOSGEB