SANAYİDE MİLLİ İMKAN YARAT, HİBEYİ AL!
24 Nisan 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti kavramında olduğu gibi yalnızca yeni bir teknoloji olmanın ötesinde üretim ve tüketim yöntemlerinin belirlenmesinde yeni bir yaklaşımdır.
2011 yılında Hannover Fuarı’na katılan Alman sanayicilerce ortaya atılan Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0) kavram yalnızca ülkemiz için değil tüm dünya için de yeni bir kavram. Bu yeni kavram, tüm görkemiyle dünya sahnesindeki yerini tartışmalar eşliğinde alıyor ve tartışıldıkça kapsamını genişleterek büyümeye devam ediyor.

Bu yeni kavram, tüm görkemiyle dünya sahnesindeki yerini tartışmalar eşliğinde alıyor ve tartışıldıkça kapsamını genişleterek büyümeye devam ediyor. Endüstri 4.0 kavramı çoktan dünyayı istila etti. Almanya’nın öncülük yaptığı bu akımı Amerika, İngiltere, Çin, Rusya ve pek çok ülke takip ediyor.
Endüstri 4.0 kavramını nasıl keşfettiğimizi anlamak adına, dünden bugüne dek dünya sanayisinin geçirdiği bütün endüstriyel değişim ve dönüşüm periyotlarının kavranması gerekiyor.
Endüstri 4.0 tek başına bir sistem değil, ayrı ayrı sistemlerin senkronize edilmesi sonucu elde ettiğimiz bir çıktı aslında.

Gelin, bu bileşenlerin neler olduğuna hep birlikte göz atalım:

Nesnelerin İnterneti: Çağımızda çevresel aygıtlar ve otomatik denetleyicilerin hiyerarşik yapılar içinde birbirleriyle uyumlu biçimde çalışması mümkün. Sadece, endüstri 4.0 ile beraber daha fazla cihaz, daha çok standart ağ protokolleriyle donatılmış olacak. Nesnelerin İnterneti kavramı yardımıyla, cihazlar otonom olarak verileri işleyecek, birbirleriyle haberleşecek ve her bir ayrı veri merkezi bir karar kontrol sistemince teyit edilecektir.

Dijital Modelleme: 3 Boyutlu modelleme ve baskı makineleri günümüz dünyasında özellikle yeni bir ürünün üretim aşamasında sıkça başvurulan bir teknoloji haline geldi. Bu teknoloji sayesinde hem ekipman montajı için gereken süre minimize ediliyor bununla beraber hatalı üretim riski hemen hemen sıfıra iniyor.

BIG DATA ve İşlenmesi: pek çok farklı veri setinin bir araya getirip işleyerek; ürün kalitesini optimize etmek, ekipman verimliliği sağlamak, personel verimliliğini maksimize etmek, kaynak tasarrufu sağlamak için kendi başına karar verebilen sistemler tümüdür.

Yatay ve Düşey Entegre Sistemler: Üretimden satışa pek çok bilgi sistemi günümüzde kullanılmaktadır fakat bunların içinde entegrasyon bulunmamaktadır. Üretim, satış, pazarlama, lojistik şeklinde bir çok farklı alandaki data sistemlerini de birbirileriyle haberleşen bir hale getirip bütünleştiren kuruluş içi ve şirketler arası bir sistem yaklaşımıdır.

Bulut Teknolojileri: sanayi 3.0 ile bulut sistemine geçildi fakat endüstri 4.0’ın daha gelişmiş, milisaniyelerle tepki veren ve daha çok datayı daha akıllı şekilde biriktiren bir bulut teknolojisi hedefi var.

Data Güvenliği: kuruluş içi ve kurumlar arası bu kadar çok verinin paylaşıldığı bir sistemde, informasyon güvenliği ve bu güvenliği elde eden yeni teknolojilerin artan bir ihtiyaç olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Tüm bu evrensel gelişmeler ışığında en güncel teknolojilerin ülkemizin öz yeterliliğine kazandırılması için yapılacak olan destek KOSGEB’den geldi. KOSGEB’in yayınladığı metne göre detayları sizler için derledik.
Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

1) Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2) İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3) İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4) İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5) Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6) İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Kaynak: KOSBEG