Sektörel Şirketlerde Kurumsallığın Önemi
27 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Günümüzde rekabetin artması, yabancı şirketlerin varlığı ve şirketlerin kurumsallaşamaması gibi nedenler işletmelerin devamlılığına etki etmektedir. Kurumsallaşma, üretimde kalite, nitelikli iş gücü gibi faktörler sektörler arasında rekabeti artırmaktadır. Şirkette düzenlenen toplantılarda yönetim kurulu tarafından belirlenen kararların sonuçlarının takip edilememesi, tahmin edilen bütçeye uygun bir şekilde hareket edilip edilmediğinin denetlenmesinde ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar o şirketin kurumsallaşma adına sancı çektiğini göstermektedir.
 
 Şirketlerde Kurumsallaşma
 
Kurumsal kültür; şirketlerin sektördeki hedef ve faaliyetlerinde kişilerden bağımsız olarak sürdürülebilirliğini sağlayan mekanizmadır. Kurumsallaşmada ki amaç; şirket içinde sadece uzman personele görev ve yetki verilerek, iç kontrolün tamamıyla elden çıkarılması olarak algılanmamalıdır. Görev ve yetkilerin dağıtılmasında şirket sahipleri dışında profesyonel bir yönetim anlayışına uygun davranılması şarttır. Kişilere bağımlı olmadan devamlılığın sağlanması esastır.
 
Şirket patronu ya da müdür olmadığında da işler yürümeye devam eder. Faaliyetin durması gibi bir sorun yaşanmaz. Sorun yaratan bir durum fark edildiğinde hata sistemde aranır. Ülkemizde kurulmuş olan şirketlerin çoğu aile şirketi konumundadır. Bu tür işletmeler büyüme eğilimine girdiklerinde çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar. Sektörel büyüme ile ilgili olarak şeffaf planları olmadığı için ortaya çıkan problemleri sıra sıra çözme yoluna gitmektedirler.
 
Bu yaklaşımın sistemsiz olması işletmenin kontrolünde zorluklar yaşanmasına ve kriz ortamına girmesine sebep olmaktadır. Krizden çıkamayacağını fark eden işletme varlığını sona erdirir. Kurumsallaşmayan şirketler varlığını ancak ikinci kuşağa kadar devam ettirebilmekte ve sonrasında dağılmaktadır.
 
Kurumsallaşma Yaklaşımının Şirketlere Kattığı Değer
 
Şirketlerin yalnızca aile bireyleriyle yönetilmesi doğru bir yaklaşım olamaz. Kurumsallaşma yaklaşımı sayesinde şirketin geleceği hakkındaki belirsizlikler ortadan kalkar, verimlilik artar. Büyüme potansiyelinde olan şirketlerin amacı piyasa değerinin yükselmesidir. Borsada böyle şirketler yatırımcılar açısından daha fazla değere sahip olmaktadır.
 
Girişimci kesimin şirket yönetiminde bir yerden sonra profesyonel yönetici kadrosuna söz hakkı vermesi, hatta büyük çoğunluğunu devrederek kurumsallaşmayı göz ardı etmemesi gereklidir. Kurumsal kültürde insan faktörü önem arz etmektedir. Sistemin etkili bir şekilde işlemesiyle, bu kültürün finans, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, üretim gibi önemli departmanlarda benimsenmiş olması şirket verimliliğine çok önemli katkıda bulunacaktır.