SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) Kapsamında KOBİ'lerin Faydalanabileceği Eğitim Desteği Duyurusu
15 Mayıs 2018

Üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ilgili SEM’lerde ‘’Proje Yönetimi”, “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi’’ ve ‘’Bilgi Teknolojileri Yönetimi‘’ konularındaki eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler için KOSGEB Eğitim Desteğinden yararlanılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için:

https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.kosgeb.gov.tr%2fContent%2fUpload%2fDosya%2fDuyurular%2f2018.05.03%5fSEM%5f%25C4%25B0nternet%5fAdresleri%2d1.docx&umid=A15E2F9F-6C4E-6205-BA4D-20C58F68B094&auth=76823e2be454ae0c83bb3b102c6df99010303a25-4499bf1bd7bb5c581bfdfd7ee4482de96c121a54