GİRİŞİMCİ SORUSU: Hangi devlet desteklerinden faydalanabilirim? KOBİ GURUSU: İşletmeler, kontrollü büyümek için veya temel sıkıntılarından birini gidermek için zaten yapmaları gereken harcamanın veya çabanın bir kısmını devlet desteğinden faydalanarak karşılayabilirler. Bunu yapabilmek için işletmelerin mevcut durum analizlerini çok iyi yapmış olmaları ve sonuçta hedeflerini belirlemiş olmaları gerekmektedir.
21 Ağustos 2019
GİRİŞİMCİ SORUSU: KOBİLER NEDEN SOSYAL MEDYA KULLANMALIDIR?
KOBİ GURUSU:
Sosyal medya pazarlaması, günümüz dünyasında KOBİ’ler için artık isteğe bağlı değil, zorunluluktur.
Ne yazık ki pek çok KOBİ, sosyal medyanın şirketlerine fayda sağlayamayacağı düşüncesine sahipler.
09 Ağustos 2019
GİRİŞİMCİ SORUSU: SİGORTA YAPTIRARAK HANGİ RİSKLERİ ORTADAN KALDIRABİLİRİM? SİGORTA YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
KOBİ GURUSU: Sigorta kişilerin, gelir kaybına ve diğer zararlara yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için risklerini belli bir prim karşılığında transfer etme sistemidir.
Sigorta kavramı içinde “risk”, bir sigorta sözleşmesine tabi olabilecek “beklenmedik, ani ve dış etkeni olan” olayların her biri için hasarın gerçekleme olasılığıdır.
07 Ağustos 2019
GİRİŞİMCİ SORUSU: KOBİ olarak pazarlama-satış çabaları içindeyiz. Bizim ölçeğimizde pazarlama ile satış ayrı şeyler midir? Bir KOBİ pazarlama yapabilir mi?
KOBİ GURUSU: Satış ve pazarlama KOBİ’lerin sağlıklı büyümesi açısından çok önemli fonksiyonlardır.
02 Ağustos 2019
GİRİŞİMCİ SORUSU: Ürünlerimi yurt dışında satmak üzere bir temsilci firma ile anlaşma yapmak istiyorum. Dikkat etmem gereken konular nelerdir?
KOBİ GURUSU: Öncelikle anlaşma yapmak istediğiniz temsilcinin gerekli becerilere ve altyapıya (örneğin; satış ve dağıtım ağına sahip olması, satış sonrası hizmeti verebilme vb.
25 Temmuz 2019

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner