STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
22 Kasım 2018

Programın Amacı ve Kapsamı

• İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
• Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
• KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
• KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi