TAIEX Ve TWINNING Kitapçıkları Linklerinin Duyurulması
27 Ekim 2017
AB mevzuatının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan TAIEX VE TWINNING kitapçıkları güncellenmiştir.

Ayrıntılı bilgi : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/830/taiex-ve-twinning-kitapciklari-linlerinin-duyurulmasi