TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
19 Mart 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir.

Teknolojik Ürün Belgesi;

• Teknoloji merkezi işletmelerinde,
• Ar-Ge merkezlerinde,
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
• Rekabet öncesi iş birliği projelerinde
• Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara verilmektedir.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında; Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için TÜR Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir.

TÜR Belgesi İçin Başvuru: https://www.turkiye.gov.tr/bilim-sanayi-teknolojik-rn-deneyim-belgesi-bavuru-ilemleri-2307

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816.pdf

Detaylı Bilgi: https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/Home/Index

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner