TGMP-TGMP KREDİLERİ NEDİR?
01 Ağustos 2018

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikro kredi" hizmeti sunmaktadır. Mikro kredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Resmi (ticari) bankacılık sektörünün aksine mikrokredi, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge veya teminat gerektirmeden sunulmaktadır.

Mikro Kredi Çeşitleri

Temel Kredi;

TGMP’nin ana mikro kredisi Temel Kredi’dir. Eski ve yeni mikro girişimciler için geçerli olan ilk mikro kredi türüdür. Yeni mikro girişimciler için 100 TL ila 1.000 TL arasında mikro kredi verilebilmektedir. Mikro kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır.

Girişimci Kredisi;

Girişimci Kredisi, küçük miktardaki mikro kredi yerine daha büyük bir iş kurulmasını sağlayan mikro kredi miktarını ifade eder. TGMP’nin yetenekli, başarılı, çalışkan aynı zamanda vergi mükellefi olan mikro girişimciler için 1.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar verilen ve mikro kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılan mikro kredi türüdür.

Hayvancılık Kredisi;      
                                                               
Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen mikro girişimciler için 2.000 TL’ye kadar verilen ve geri ödemesi 26 hafta boyunca yapılan mikro kredi türüdür.

Sosyal Kalkınma Kredisi;

Mikro girişimcilerimizin aldıkları mikro kredilerin yanında, kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan, temizlik ürününden kozmetiğe kadar 15 çeşit ürünün içerisinde bulunduğu mikro kredi türüdür ve geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır.

İletişim Kredisi;        
                                                                     
Mikro girişimcilerimizin kullandıkları mikro kredilerin yanında, teknolojik olarak da gelişimlerini sağlamayı amaçlayan mikro kredi türüdür. Üyelerimiz bu mikro kredi çeşidi sayesinde günümüz teknolojisinde kullanılan akıllı telefonlara sahip olabilmektedir. Mikro kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılmaktadır.

Diğer Hizmetler

Mikro Sigorta;

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık teminatlarını kapsayan ve terör, deprem gibi doğal afetleri ayda yalnızca 1 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alan ferdi kaza sigortasıdır.

Mikro Konut Sigortası;

Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlarda ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları 10.000 TL'ye kadar teminat altına alan konut sigortasıdır.

Gönüllü Tasarruf;

TGMP mikro girişimcileri, kendileri adına açılan gönüllü tasarruf hesaplarına birikimlerini yatırabilirler. Tüm mikro girişimcilerimiz hesaplarına haftada en az 1 TL yatırması için teşvik edilir.

KAYNAK: http://www.tgmp.net

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner