TİCARET SİCİL GAZETESİ
25 Eylül 2017

Ticaret Sicil Gazetesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56/m maddesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara’da çıkarılmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “Tescil edilen hususlar, kanun veya Kanunun 26’ncı maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur” ve 4’üncü fıkrasında da “İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükümleri yer almaktadır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 21 Şubat 1957 tarihinden itibaren Ankara'da çıkarılmaktadır. Gazete’de, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (bilânço, genel kurula çağrı, rüçhan hakları vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ticaretsicil.gov.tr/index.php

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner