TİCARİ KAZANÇLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI
11 Nisan 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçek usul olarak tanımlanmış kazanç sağlayanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hakkında açıklama yapılmıştır. Beyana göre, 2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart- 25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecektir.

Ticari Kazanç Nedir ve Nasıl Tespit Edilir?

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar:

● Birinci sınıf tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
● İkinci sınıf tacirler (İşletme Hesabı esasına göre defter tutanlar)

2018 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

Gelir vergisine tabi gelirler;

14. 800 TL’ye kadar %15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası %20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası %27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası %35

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup,

● Birinci taksitin damga vergisiyle1 Nisan 2019 tarihine kadar,
● İkinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme Şekilleri
www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması)
(Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından ödenebilir. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile de mümkündür.)
• Anlaşmalı bankalar
-Şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
• PTT işyerleri
• Tüm vergi daireleri

Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler

Sadece ticari kazançlarını beyan eden mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine:

• Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu,
• İşletme Hesabı Özeti,
• Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Hesaplamayı Gösteren Bildirim,
• Varsa, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim,
• Varsa, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeleri ekleyebileceklerdir. Ticari kazancın yanında başka gelirlerin de beyan edilmesi halinde, ilgili gelire ilişkin belgeler de eklenecektir.

Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası ile süresinde tahakkuk ettirilmeyen vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Tarh edilecek vergi çıkmaması durumunda ise özel usulsüzlük cezası uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu bulunmayan beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere, iki kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası karşılaştırılarak bu cezalardan ağır olanı ve gecikme faizi uygulanır. Tarh edilecek vergi çıkmaması durumunda ise iki kat usulsüzlük cezası uygulanır.

Detaylı Bilgi: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_TicariKazancRehberi.pdf
Kaynak:https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_TicariKazancBrosur.pdf

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner