Topkapı Sarayı
20 Mayıs 2015
Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarının kullandığı bu saray, ziyaret etmeden geçilmeyecek görkeme sahiptir. Evliya Çelebi “İnsan becerisinin yaptığı en sevimli padişah sarayı” demiştir. Topkapı Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve Osmanlı İmparatorluğunun 400 yıl boyunca merkezi olmuştur.