Tralleis Antik Kenti
18 Ekim 2017

Aydın ilinin kuzeyinde, Kestane Dağları’nın hemen güney yamacındaki plato üzerinde yer almaktadır. İl Merkezi’ne 1 km uzaklıkta olan Kent, Argoslu’lar ve Tralleisli’ler tarafından kurulmuştur. Tralleis’te ayakta kalan en önemli yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan ll. yy ’da yapılmış Gymnasium’a ait kalıntılardır. Roma dönemine ait bir Hamam, Tiyatro, Agora, Stadyum Kent’in diğer yapılarındandır.