TTGV HİT DESTEĞİ
13 Eylül 2019

Amaç ve Kapsam
TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Destek Kalemleri
a) Mentörlük
b) İş geliştirme
c) Pazarlama
d) Sertifikasyon
e) Danışmanlık

Kimler Başvurabilir?
Girişimci

Destek Özellikleri
Destek Türü   Danışmanlık*
Destek Miktarı 50.000 ABD

Başvuru Dönemi Sürekli
*Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım Programı” HİT, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

KAYNAK: KOSGEB
YAZAR: GURU AKADEMİ ARAŞTIRMA EKİBİ