Türk Tasarım Danışma Konseyi Nedir?
27 Şubat 2019

Türkiye Cumhuriyetinin 60. Hükümetinin 2008 yılı programında yer alan “Sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişim sağlanması” biçimindeki hedef, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK)-KOBİ Teknik Komitesi tarafından hazırlanan “Tasarım Raporu”ndaki tespitler ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı platformlarda dile getirilen “Tasarım Konseyi” kurulması talepleri ülkemizde tasarım konusunda bir danışma konseyi ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Söz konusu ihtiyaç çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda, Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulması hususu, Bakanlar Kurulu tarafından 05 Ağustos 2009 tarihinde 2009/15355 sayı ile karara bağlanmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde Türk Tasarım Danışma Konseyinin kuruluşu 03 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konsey ilk toplantısını 23 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirmiş olup 12 toplantısı ise Ağustos 2014’de gerçekleştirilmiştir.

Konseyin amacı Resmi Gazete’de “Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve "Türk Tasarımı" imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur.” şeklinde belirtilmiştir.

Konsey Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesinin (5). bendi gereğince kendisine tanınan yetkiler kapsamında, bünyesinde teknik düzeyde çalışmalar yürütmek üzere 6 komiteden oluşmaktadır.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner