Ülkeler Neden İhracat Yapar?
18 Nisan 2019

İhracatın açıklaması ithalattan daha kolaydır. En azından, yaklaşık üç yüzyıl önceden yani sanayi çağının başlangıcından beri, ülkeler mal ve hizmet ihraç ediyorlardı:
Bireyler ve firmalar, evde tüketilebileceklerinden daha fazla mal ve hizmet üretebilmişlerdir. Bu, “fazla” üretimi satmak için diğer fırsatları araştırmaya neden olmuştur;
Bireyler ve firmalar başka ülkelere mal veya hizmetlerini yurt içinde elde edebileceğinden daha yüksek fiyatlarla satabildiler.
Günümüzün küresel ekonomisinde, ihracat gelişmekte olan ve sanayi ülkeleri için biraz farklı amaçlara hizmet ediyor.

Gelişmekte olan ülkeler
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri genellikle sanayi ülkelerinin ekonomileri kadar üretken olmasa da, gelişmekte olan ülkeler yine de iç pazarda kullanamadıkları ya da tüketemedikleri miktarlarda bazı mal ve hizmetler üretiyorlar. Buna üretim fazlası denir.

Örneğin, bazı gelişmekte olan ülkeler kendi topluluklarının tüketebilecek kadar büyük olmadığı, Fildişi Sahili'nde kakao ve Latin Amerika'da kahve gibi çok miktarda tarımsal ürün üretmektedir. Diğer gelişmekte olan ülkeler, kendi ekonomilerinin kullanmayacak kadar küçük veya henüz sanayileşmemiş olduğu, petrol veya demir cevheri gibi endüstriyel olarak değerli mineraller üretmektedir.
Gelişmekte olan birçok ülke için, ihracat aynı zamanda temel ithalat maddeleri alabilecekleri yabancı para kazanma amacına da hizmet ediyor - üretemedikleri, madencilik yapmadıkları veya evde yetiştiremedikleri yabancı ürünleri bu yolla daha kolay elde ederler. Gelişmekte olan ülkeler, bir başka deyişle, bir kısım ürünü ithal edebilmek için ihracatı satarlar. Mal ve hizmet ihracatı, gelişmekte olan ülkelerin iç ekonomilerini daha da ilerletebilir.
Bununla birlikte, küresel ticaret yoluyla birbirine bağlantı sorunlu olabilir. Örneğin, 2008'e kadar Japonya’nın Birleşik Devletler ile hızla büyüyen bir ihracat akışı oldu. Amerikalı tüketiciler Japon ürünlerini satın alamadıklarında, Japon şirketleri tüketici tabanlarının büyük bir kısmını kaybetti

Sanayi Ülkeleri
İhracat aynı zamanda endüstriyel ülkeler için “fazla” üretim için bir çıkıştan daha fazlasıdır. Ekonomileri daha çeşitli olduğu için, endüstriyel ülkeler şu eğilimdedirler:
Gelişmekte olan ülkelere göre çok daha geniş bir ürün çeşitliliği ihraç etmek ve
Toplam mal ve hizmet üretiminin daha büyük bir kısmını ihraç etmek.
İhracat satışları, ABD ve diğer birçok sanayi ülkesinin iş gücü için yüksek istihdam seviyelerinin korunmasına yardımcı olmaktadır.
2012 yılında, ABD'nin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer ülkelere satılan malların veya hizmetlerin üretiminde rol alan işleri olan tahmini 4.926 milyon insanı vardır (Johnson ve Rasmussen, 2013). ABD ve son derece üretken, çeşitli ekonomileri olan diğer ülkeler için ihracat ekonomik istikrar ve refah için temel hale geldi.

Ekonomik kriz 2007 yılında başladığında, birçok ülke (ekonomik) kemerlerini sıkılaştırdı. Üretken ülkelerin ihracat satışlarında düşüş ve ağır iş kaybı görüldü. 2012 yılında mal ve hizmet açığı 8,2 milyar dolar azalmış, ihracat 6 milyar dolar ya da yüzde 3,2 oranında artmıştır (ABD, 2013). Bu açığın nedenleri arasında 2012 yılında rekor sayıda ihracat, ithal edilen petrol maliyetinde bir düşüş ve ithal edilen ürünlere olan talebin azalması vardır. Ancak, otomobil ithalatının ihracatı aşması üzerine Çin ile olan ticaret açığı genişlemeye devam etti (Schneider, 2013).

Kaynak: WTO, 2013
Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner