Uluslararası Hızlandırıcı Programı
23 Ağustos 2019

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkanları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunmak.

Kimler Başvurabilir?
Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
İşletmelerin KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte.
Bireysel Olarak Katılım Sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programı
KOSGEB tarafından Ar-Ge ve inovasyon projesi desteklenerek başarı ile tamamlanmış işletmeler.

Destek Kalemleri
a) Hızlandırıcı ofis kirası (ofis, masa, toplantı salonu vb. kirası),
b) Eğitim, danışmanlık, mentörlük,
c) İş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları,
d) Ulaşım,
e) Konaklama,
f) Yeminli mali müşavirlik hizmetleri,
g) Organizasyonla ilgili genel giderler

Destek Özellikleri
Destek Türü   Hibe
Destek Miktarı   60.000 ABD Doları- %80
Başvuru Dönemi   Sürekli

YAZAR: GURU AKADEMİ ARAŞTIRMA EKİBİ