ULUSLARARASI TİCARET ODASI (ICC)
20 Mart 2019

1919 yılında Fransa’da kurulan ve günümüzün en büyük örgütüdür. 100’den fazla ülkede binden fazla ticari ortaklara sahiptir. Üyeleri arasında dünyanın önde gelen şirketleri, KOBİ’ler, yerel ticaret odaları ve ticaret birlikleri vardır.

ICC, uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek, gümrük ve sınır prosedürlerini düzenlemeye yönelik küresel bir yaklaşımı savunmayı hedeflemektedir.
Ticari anlaşmazlıkların çözülmesini destekleme çalışmalarında, kural ve çözüm yollarının geliştirilmesinde, eğitim kurslarıyla ve diğer pratik araç ve hizmetlerle yardımcı olunması amaçlanır.

ICC Türkiye
1934 yılında kurulan Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı ile 1945 yılında “Milli” adını alarak yapılanmasını tamamlamıştır.
ICC Türkiye’nin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, Komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine verilmiştir.
Bugün ICC Türkiye’nin 250’ye yakın üyesi bulunmaktadır.

ICC Merkez Komisyonları
Bankacılık
Ticaret Hukuku ve Uygulamaları
Rekabet
Kurumsal Sorumluluk ve Yolsuzlukla Mücadele
Çevre ve Enerji
Fikri Mülkiyet Hakları
Reklam ve Pazarlama
Vergilendirme
Tahkim
Ticaret ve Yatırım Politikaları
Dijital Ekonomi
Gümrük ve Ticareti Kolaylaştırma Komisyonu

Kaynak: https://iccwbo.org/
ICC Türkiye: http://icc.tobb.org.tr/index.php


Kategoriler

Kobi Gurusu Öner