UR-GE Desteği
08 Ağustos 2019

Amaç ve Kapsam

Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmek.

Destek Kalemleri
Küme ile-ortaklı;
a) İhtiyaç analizi giderleri,
b) Eğitim ve danışmanlık hizmeti giderleri,
c) Küme tanıtım faaliyetleri giderleri,
d) Personel giderleri.

Proje bazlı-ortaklı;
a) Ulaşım giderleri,
b) Konaklama giderleri,
c) Tanıtım organizasyon faaliyetleri giderleri.

Bireysel;
a) Bireysel danışmanlık giderleri.

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ
İş birliği Kuruluşları*
*İş birliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

Destek Özellikleri
Destek Türü
Hibe
Destek Miktarı
Bireysel
50.000 ABD Doları-%70
Proje bazlı-ortaklı
250.000 ABD Doları-%75 Küme ile-ortaklı
400.000 ABD Doları-%75

Başvuru Dönemi
Sürekli

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: KOSGEB