KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Bu anlamda KOBİ’ler desteklenerek, ülke ekonomisine getirdikleri fayda arttırılmalıdır. Türkiye’de KOBİ’lere sunulan desteklerin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesiyle, ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyan KOBİ’lerin sorunlarının azaltılarak, daha güçlü olmalarını sağlamak umut edilmektedir.

Ülkemizde 24 destekçi Kamu Kuruluşunun 140’tan fazla Kamu desteği ve teşviki bulunmaktadır.

Aşağıdaki birinci linkte verilen “Türkiye KOBİ Destek Tablosu”nda ülkemizdeki destek mekanizmaları, destekleyen kuruluşu, destek programının adını, destek miktarını ve başvuru dönemini özetler şekilde listelenmiştir. Tablo incelenerek ihtiyaçlara yönelik tema belirlenebilir ve ilgili destek programlarının tespiti yapılabilir.

Devlet Destekleri ve Teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

  • Dijital altyapınız/kullanım düzeyiniz yeterli mi?
  • Dijitalleşmenin işletme başarısına katkısı ne düzeyde?

Firmanızın büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşabilmesi açısından yukarıda sayılan alanlardaki yetkinliğiniz çok önemlidir. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bu konulardaki seviyenizi belirleyebilir ve bu çerçevede gelişme önlemlerinizi alabilirsiniz. Seviyenizi ölçmenin yanı sıra, değerlendirme sorularını firmanızı geliştirmek açısından hatırlatıcı ve yol gösterici bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Değişik zamanlarda ölçme yaparak ne kadar ilerleme yaptığınızı görebilirsiniz.

Dijitalmetre testi için tıklayınız

  • Rekabet üstünlüğünüz var mı ?
  • Üretim sisteminiz verimli mi ?
  • Pazarlama ve satış sisteminiz etkin çalışıyor mu ?
  • Kaynaklarınızı etkin kullanabiliyor musunuz ?

Firmanızın büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşabilmesi açısından yukarıda sayılan alanlardaki yetkinliğiniz çok önemlidir. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bu konulardaki seviyenizi belirleyebilir ve bu çerçevede gelişme önlemlerinizi alabilirsiniz. Seviyenizi ölçmenin yanı sıra, değerlendirme sorularını firmanızı geliştirmek açısından hatırlatıcı ve yol gösterici bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Değişik zamanlarda ölçme yaparak ne kadar ilerleme yaptığınızı görebilirsiniz.

"Geleceğe Hazır mısınız ?" testi için tıklayın

İş planı hazırlama, girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma sürecidir. İş planı ise bu sürecin sonuçlarını veya çıktılarını yansıtan yazılı dokümandır. Girişimcinin başarılı bir işletme kurma yolculuğunda ona yol gösteren en önemli rehberdir. İşletmenin yönünü tarif eder. Hedeflerini, nereye ve nasıl ulaşmak istediğini gösterir.

İş planının bileşenlerine ilişkin araştırma sonuçları, varsayım, öngörü, hesap plan, strateji ve açıklamaları kapsamaktadır.


"İş Kurmaya Hazır mısınız ?" testi için tıklayınız