VERBİS (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ) NEDİR?
27 Şubat 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından takip edilen ve yürütülen ilgili kanunlarına göre özel hayatın gizliliği, hak ve özgürlükler korunmak amacıyla kişisel verileri işleyen sorumluların yükümlülükleri ve uymaları gereken usulleri düzenler. Veri işleyen sorumlular gerçek veya tüzel kişi olabilir. Yurtiçinde veya yurtdışında kayıtlı olarak sorumlular ikiye ayrılır.
Veri sorumlusu kabul edilebilmek için bir işletme sahibinin elinde müşterisinin ve çalışanlarının verileri olması ve bunları işliyor olması gerekir. Veri sorumluları veriler işlenmeden önce Veri Sorumluları Bilgi Sicili’ne kayıt yaptırması gerekmektedir.

Veri sorumluları yani bir bakıma işletme sahipleri, elindeki verileri hangi amaçla ve nasıl işleyeceğini de sicile bildirmek zorundadır. Kişisel verilerin işlenmesi acil durum sürecinin yürütülmesi veya bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi gibi çeşitli amaçlara sahip olabilir.

VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr/
Veri Sorumluları Sicili Bilgi Kılavuzu için: https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/VER%C4%B0%20SORUMLULARI%20S%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%20B%C4%B0LG...
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Detaylı Bilgi: https://kvkk.gov.tr/

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner