WEB 1.0 TEKNOLOJİSİ NEDİR?
28 Haziran 2019

                                    
Etkileşimli olarak içerik paylaşmaya olanak sağlamayan ve kullanıcıların pasif bir durumda olduğu web sitesi teknolojisine Web 1.0 Teknolojisi denir. Web 1.0 teknolojisi, Tim Burners-Lee tarafından ilk kez 1989 senesinde geliştirilmiş olan bir internet sitesi teknolojisidir. Web 1.0 teknolojisi kavramının diğer adına World Wide Web(WWW) kavramı da denir. Tüm dünya da yer alan web sunucularının kayıtlı olduğu dosyalara World Wide Web(WWW) denir.  

WEB 1.0 TEKNOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Web 1.0 teknolojisinin özellikleri, kendi içerisine 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Web 1.0 teknolojisi, sadece kurumlara özgü bir web sitesi teknolojisidir.
2)Web 1.0 teknolojisinde, kişiler sadece alan adı alarak ve site adı alarak yayın yapmaları mümkündür.
3)Web 1.0 teknolojisi, internet altyapısı olarak sadece dial-up sisteminin kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
4)Web 1.0 teknolojisi, sadece kablolu sistemlerin kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
5)Web 1.0 teknolojisi, sadece download mekanizmasının kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
6)Web 1.0 teknolojisi, sadece salt okunur web siteleri bulunduğu bir web sitesi teknolojisidir.

Bir modem ve bir telefon hattı kullanılarak erişimin sağlanabildiği bilgisayar ağ sistemine Dial-up sistemi denir. Elektronik ortamlardan, elektronik cihazlara veri indirilmesi işlemine Download denir.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner