WEB 2.0 TEKNOLOJİSİ NEDİR?
11 Temmuz 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kullanıcıların bilgi almasına, bilgi vermesine, bilgi üretmesine ve bilgi paylaşmasına olanak sağlayan, kullanıcıların aktif bir durumda olduğu web sitesi teknolojisine Web 2.0 Teknolojisi denir. Web 2.0 teknolojisi, ilk kez 2004 yılında geliştirilen bir internet sitesi teknolojisidir.

WEB 2.0 TEKNOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Web 2.0 teknolojisinin özellikleri, kendi içerisine 8 ana gruba ayrılır. Bunlar;
1)Web 2.0 teknolojisi hem kurumların kullandığı hem de kişilerin kullandığı bir web sitesi teknolojisidir.
2)Web 2.0 teknolojisinde hem bloglar üzerinden hem de blog türevleri üzerinden yayın yapmaları mümkündür.
3)Web 2.0 teknolojisi, internet altyapısı olarak DSL teknolojilerinin kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
4)Web 2.0 teknolojisi, sadece kablosuz sistemlerin kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
5)Web 2.0 teknolojisi hem Download mekanizmasının hem de Upload mekanizmasının kullanılmasına olanak tanıyan bir web sitesi teknolojisidir.
6)Web 2.0 teknolojisi sayesinde, yeni web siteleri eklenebilir.
7)Web 2.0 teknolojisi sayesinde, mevcut olan web sitelerini silmek mümkündür.
8)Web 2.0 teknolojisi sayesinde, mevcut olan web sitelerinde düzenleme yapmak mümkün olur.

WEB 2.0 TEKNOLOJİ ARAÇLARI NEDİR?
Eğitim alanında, ekonomi alanında, bilim alanında ve proje alanında kullanılan web sitesi teknoloji araçlarına web 2.0 teknoloji araçları denir.

WEB 2.0 TEKNOLOJİ ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Web 2.0 teknoloji araçlarının özellikleri, kendi içerisinde 8 ana gruba ayrılır. Bunlar;
1)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal ağları kullanmak mümkündür.
2)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, web sitelerine içerik yazılabilir.
3)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, web sitelerine içerik gönderilebilir.
4)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, yazılan bloglara yorum yapılabilir.
5)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, sunum çalışmaları yapmak mümkündür.
6)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, farklı çalışmalar yapmak mümkündür.
7)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, web sitelerine farklı öğeler gönderilebilir.
8)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, verileri takip etmek mümkündür.

WEB 2.0 TEKNOLOJİ ARAÇLARININ AVANTAJLARI NELERDİR?
Web 2.0 teknoloji araçlarının avantajları, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır.

Bunlar;
1)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, daha fazla etkileşim sağlanır.
2)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, daha fazla iş birliği sağlanır.
3)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, daha fazla iletişim sağlanır.
4)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine olanak sağlar.
5)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, öğrencilerin öğrenme becerilerinin gelişmesine olanak sağlar.
6)Web 2.0 teknoloji araçları sayesinde, öğrenciler yeni öğrenme yöntemleri geliştirirler.