XNOVATE DESTEĞİ
13 Eylül 2019

Amaç ve Kapsam
Özel sektörün rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlar.

Destek Kalemleri
a) Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
b) İnovasyon profesyonellerine en yeni pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve uygulanacağı yaratıcı ortamlar
c) Atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler, uygulamalar, yayınlar

Kimler Başvurabilir?
Girişimciler
Ekipler
İşletmeler

Destek Özellikleri
Destek Türü   Danışmanlık*
Destek Miktarı Mali program değildir.

Başvuru Dönemi

Sürekli
*Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon sorunlarını belirliyor, sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor ve çözümü prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendiriyor. Ayrıca, Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı ile 35 yaş altı genç profesyonellere inovasyon alanında derinleşme fırsatı sağlıyor.

KAYNAK: KOSGEB
YAZAR: GURU AKADEMİ ARAŞTIRMA EKİBİ