Yeni Bir İş Kurmadan Dikkate Alınması Gereken Endüstriyel Detaylar
28 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Günümüzde üretim sektörü aynı anda binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeler, ulaşım kolaylıkları ve iletişimin geldiği nokta bu gelişmişlik seviyesinin en önemli etkenleridir. Bu etkenler sayesinde üretim alanlarında ortaya çıkan yenilikler üretim artışıyla birlikte yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Üretimdeki artış ve yenilikler bir taraftan insanların bolluk ve refah içinde yaşamasını sağlarken, diğer taraftan kazandığı aynı hız ivmesiyle kıt kaynakları tüketmektedir. Ancak, özellikle teknolojinin sağladığı imkanlar ile kaynakların bu sektöre aktarımı devam etmektedir.
 
Kaynak Kullanımı ve Yeni İş Alanları
 
Üretim sektöründe gerçekleştirilen her girişim için öncelikli amaç üretim artışının sağlanması yönündedir. Yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları ve kullanılan teknoloji destekli programlar genellikle daha fazla ürün çıkışını hedeflemektedir. Yapılan çalışmalarda kıt kaynakların etkin, verimli ve dengeli kullanımına, geri dönüşüm faaliyetlere ilişkin örneklere nadir rastlanmaktadır. Kaynakların korunması ve üretimin devamlılığı için sektöre katkı sağlayacak geri dönüşüm ve kaynakların kullanımına ilişkin düzenlemelerin arttırılmasına ihtiyaç vardır.
 
Üretim Sektöründe Uygulanabilirlik
 
İnsanların sıklıkla tükettiği ürünler için alınacak pratik ve uygulanabilir önlemler sadece kaynak kullanımının düzenlenmesi için değil üretim gelirlerinin artışına da faydalı olacaktır. Sosyal medyada yaygın bir şekilde dolaşan, paketli ürünlerin neden tekrar paketlendiğine dair eleştirel videolar konuya dikkat çeken kayda değer örneklerdir. Üretilen milyonlarca diş macununun paketli iken tekrar paketlenerek daha fazla kağıt kullanılması için, görsellik ve güvenli taşıma dışında bir açıklama akla gelmemektedir. Güvenli taşıma için üretilebilecek, ürünlere uygun bölmelere sahip, seyyar taşıma paletleri ile uygulanabilir bir çözüme ulaşmak mümkün görünmektedir. Ticari hedefleri zorlamaktan öte, uzun vadede bu hedeflere ulaşmayı engellemeyecek bu tür yeniliklerin endüstri sektörüne aktarımı elzemdir.
 
İnsanlık bugün üretim sektörünün sağladığı bolluk ile yaşarken, yine bu sektörün kullanımı ile kaynakların tüketilmesi ile kıtlık yaşama riski altındadır. Bu konuda alınabilecek pratik önlemler ile geri dönüşüm ve kaynak kullanımına ilişkin yeni iş alanlarının ortaya çıkması üretime, çevreye ve yeni nesillere oldukça faydalı olacaktır. Sağlanan faydanın tek taraflı olmaması sektör, çevre ve insanlar açısından uygulanabilirliğini arttırmaktadır.