YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
07 Ağustos 2019

AMAÇ VE KAPSAM
Yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere yönelik farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak mekanizmaları (örn: eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı vb.) desteklemek.

DESTEK KALEMLERİ
a) Personel giderleri,
b) Proje teşvik ikramiyesi,
c) Bursiyer giderleri,
d) Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri,
e) Hizmet alımları,
f) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,
g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,
h) Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri,
i) Genel giderler.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Büyük İşletme
KOBİ
Üniversiteler/Araştırma Merkezleri
Sanayi Odaları
Ticaret Odaları
Ticaret ve Sanayi Odaları
*Kimlerin başvurabileceği çağrıda belirtilir.

DESTEK ÖZELLİKLERİ
Destek Türü
Hibe
Destek Miktarı
Çağrıda belirtilir.
Başvuru Dönemi
Çağrılı


Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: KOSGEB