Zağnos Paşa Külliyesi
18 Ekim 2017

Cami, Hamam, Türbe, Muvakkithane, Muallim hane ve Bedesten ’den oluşan Site, Balıkesir’in en büyük ve mimari yönden en mükemmel külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa Meydanı’nda bulunan Eser, 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in ünlü veziri Zağnos Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır.